2nd International Conclave On

Total Quality Management

And Recent Trends In Transfusion Medicine

Organizing Committee

Organizing Committee - TQM 2016

  • Advisors

  • Dr Ram Narain
  • Dr Santosh S Shetty
  • Dr Z S Bharucha
  • Dr Neelam Nijhara
  • Dr V L Ray
  • Dr Haresh Saxena
  • Organising Chair Person

  • Dr Varsha Vadera
  • Organising Secretary

  • Dr Nidhi Mehta
  • Jt Organising Secretary

  • Dr Ishita Rc
  • Scientific Committee

  • Dr. Barnali Das
  • Dr. Pankhi Dutta
  • Dr. Pooja Thakkar
  • Dr. Pritesh Lohar
  • Dr. Sameer Tupule
  • Dr. Santanu Sen
  • Dr. Sweta Shah
  • Organizing Committee

  • Dr. Ajay Mehta
  • Dr. Bijal Kulkarni
  • Dr. Hardik Khandelwal
  • Dr. Jaya Vyas
  • Dr. Meenal Hastak
  • Dr. Sharda Kankonkar
  • Core Team

  • Akhtar Shah
  • Mangesh Pawar
  • Manisha Randive
  • Manoj Gupta
  • Minal Rane
  • Pratiksha P
  • Raees Ahmed
  • Rekha Patil
  • Rupesh Salgaonkar
  • Shuchi Singhal
  • Shwetal Vanmali
  • Sonal Kamath
  • Ujwala D'mello
  • Upmadevi Ram
  • Vijayata Sawant
  • Vivek Maurya